BIODIVERSITET

2 februari. Världsdagen för våtmarker

Varje år den 2 februari firas World Wetlands Day (WWD). Den firar dagen då konventionen om våtmarker eller Ramsar-konventionen undertecknades - av staden vid Kaspiska havet, där den internationella konventionen antogs, just den 2 februari 1971. Vad är våtmarker?
Läs Mer